Munkaerőképzés | MKIK

Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a munkaerokepzes.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
rendben
nem fogadom el
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

GY.I.K

Az alábbi kérdéseket és válaszokat az MKIK a Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága, tehát az Irányító Hatóság ügyfélszolgálata által kezelt megkeresések alapján állította össze

 

A képzéssel szemben támasztott követelmények
GINOP-6.1.5
A Pest Megyei Kormányhivatal az engedélyező szerv, javasoljuk az engedélyeztető szervet felkeresni. A képzések programkövetelményeire vonatkozó elvárásokról is a Hivatal tud felvilágosítást adni.
A Felhívás 3.7.1 pontja értelmében: „Képzésben résztvevőnek akkor tekinthető egy személy, amennyiben a képzési órák legalább 90%-án jelen volt, amennyiben a képzési program szigorúbb részvételi arányt ír elő, úgy annak kell teljesülnie.” A képzés elvégzéséről a képző bizonyítvány, tanúsítványt állít ki, amelyet az elszámolási dokumentációnak majd tartalmaznia kell.
Nem, más képzés is tervezhető. A támogatható képzések körét kizárólag a felnőttképzési törvényben szereplő, a felhívás 3.1.2.1. a) 1-5. pontjában hivatkozott képzéstípusok alkotják.
A képzési terv módosítása a támogatói okirat módosítását jelenti. A beérkezett módosítási kérelem elbírálása során a támogatónak szükséges megvizsgálnia, hogy a módosított tartalommal is támogatható lett volna a projekt, tehát ha a módosítás értékelési szempontot is érint, akkor mindenképpen sor kerül az újraértékelésre. 
Igen, a projektben eddig nem szereplő képzés esetén ugyanúgy kell eljárni, mint a támogatási kérelem benyújtásakor, tehát szükséges a kapcsolódó referenciadokumentum benyújtása.
Amennyiben pótolja a kimaradt órákat és a képzést sikeresen elvégzi, arról bizonyítványt/tanúsítványt szerez, kérjük, hogy az adott képzésre vonatkozó elszámolással egyidejűleg nyújtsanak be egy háromoldalúan (képzésbe vont személy, munkaadó (=támogatást igénylő) és a képzőintézmény) aláírt, a hiányzások időpontját és a pótlások időpontját alátámasztó nyilatkozatot.
A felhívás 3.4.1.1 pontja egyértelműen fogalmaz az elégedettségmérésre vonatkozó kérdőívek tartalmát illetően:
„Az elégedettségmérési kérdőívnek a 393/2013 (XI.12.) Korm. Rendelet 3. mellékletében meghatározott kötelező elemeken túl a képzés eredményességére és hatékonyságára vonatkozóan is kell kérdéseket tartalmaznia az alábbiak szerint:
 • Mennyiben felelt meg a képzés a résztvevő előzetes elvárásainak?
A képzés során tanultakat mennyiben tudja hasznosítani a résztvevő munkája során?”
A képzési terv módosítható, amennyiben a projekt a módosított képzési tervvel is támogatható lett volna. A képzési terv a támogatói okirat részét képezi, a támogatói okirat módosítását a kedvezményezettnek kell kezdeményeznie.   támogatói okirat módosítása abban az esetben engedélyezhető, amennyiben a projekt a módosított tartalommal is támogatható lett volna. A módosítás esetében a megítélt támogatás csökkentésére is van lehetőség. A felhívás 3.7.1. pontja értelmében:
•             Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatói okiratban.
•             Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatói okiratban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.
•             Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a 3.4.1.1 fejezet szerinti műszaki-szakmai tartalom részét képezi, a támogatói okiratban szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki-szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.
A képzések módosítására van lehetőség, ugyanakkor az lényegében a projekt újraértékelését jelenti, hiszen a képzési terv a támogatói okirat részét képezi, a támogatói okirat módosítását a kedvezményezettnek kell kezdeményeznie. 
A támogatói okirat módosítása abban az esetben engedélyezhető, amennyiben a projekt a módosított tartalommal is támogatható lett volna.
A képzési terv a támogatói okirat részét képezi, a támogatói okirat módosítását a kedvezményezettnek kell kezdeményeznie. A támogatói okirat módosítása abban az esetben engedélyezhető, amennyiben a projekt a módosított tartalommal is támogatható lett volna. A módosított képzési tervet a felhívás 3.4.1.1. c) pontja értelmében a támogatási okiratban módosított változatát a támogatási okirat módosításának hatályba lépését követő legfeljebb 15 napon belül meg kell küldenie a kedvezményezettnek az NSZFH részére.
A felhívás értelmében a támogatást igénylő feladata a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint.
Arculati kisokos a honlapon: https://www.palyazat.gov.hu/doc/25
GINOP-6.1.6
Amennyiben egy képzést több modulból álló képzésként engedélyeztek, akkor a teljes (minden modult magába foglaló) képzésen való részvétel esetén van lehetőség támogatás igénybevételére. Amennyiben az egyes modulok külön kerültek engedélyezésre, azaz eltérő Fktv. szerinti nyilvántartási számmal rendelkeznek, akkor külön-külön is beépíthetők a képzési tervbe, nem szükséges minden modul szerepeltetése.
A Támogató a képzési tervben rögzített, a képzési program dokumentációjában meghatározott óraszám költségeit ismeri el a teljesítés megfelelő dokumentálása esetében. 
A pótórák ezáltal nem szerepelnek az eredeti képzési tervben, így azok elszámolása sem lehetséges.
Mindazonáltal, amennyiben a pótórák révén biztosítják az érintett résztvevő esetében, hogy az órák min. 90%-án részt vegyen, a pótórákon jelenléti ív vezetése szükséges.
Amennyiben két résztvevő különböző óráról hiányzik, más tananyagrész maradt ki számukra. A képzés jellegétől, tematikájától függ, hogy a két óra az eltérő hiányzók részére összevonható-e. Pontos képzés megnevezés, tematika ismeretében adható pontos válasz a kérdésre.
A felhívás 3.4.1.1 pontja egyértelműen fogalmaz az elégedettségmérésre vonatkozó kérdőívek tartalmát illetően:
„Az elégedettségmérési kérdőívnek a 393/2013 (XI.12.) Korm. Rendelet 3. mellékletében meghatározott kötelező elemeken túl a képzés eredményességére és hatékonyságára vonatkozóan is kell kérdéseket tartalmaznia az alábbiak szerint:
 • Mennyiben felelt meg a képzés a résztvevő előzetes elvárásainak?
 • A képzés során tanultakat mennyiben tudja hasznosítani a résztvevő munkája során?”
A pályázati felhívás tartalmazza a képzések megvalósításának dokumentálására vonatkozó előírásokat:
 • az Fktv.-ben és a 393/2013. (XI.12.) Korm.rendeletben meghatározott dokumentációs kötelezettség (pl. jelenléti ív, haladási napló);
 • felnőttképzési szerződés minden képzésbe vonttal;
 • képzés elvégzésének igazolása a bizonyítványok, tanúsítványok kiállításával és az arra jogosult képzésben résztvevők számára való átadás dokumentálásával történik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a képzéseken történő részvételt (képzésenként, képzési csoportonként, képzési naponként) a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletének 3.4.1.3. pontja alapján elektronikus adathordozón is szükséges igazolni.
 • A Fktv. 1. § (2) a) pontja szerinti, OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) és a Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) h) pontja szerinti képzések kivételével a képzésekről képzési irányonként és csoportonként egyidejű, a képzés teljes időtartamára kiterjedő mozgóképet hangrögzítéssel vagy óránként fényképfelvételt és hanganyagot szükséges rögzíteni.
A fentiek alapján OKJ-s képzés esetében nem szükséges a mozgókép- és hangrögzítés, így az Fktv.-ban és a 393/2013. Korm.rendeletben előírtakon túl (amit minden képzés esetében be kell tartania a képzőnek), semmilyen egyéb, a felhívásban egyedileg meghatározott adminisztrációs kötelezettsége nincs a képzőnek.
A képzések sorrendjén lehet változtatni, a változást be kell jelenteni.
Tekintettel arra, hogy a kérdés alapján több tudásszint alapján kerülnek besorolásra a dolgozók a nyelvi képzésekbe, így nem lehet egy képzésnek tekinteni például a kezdő és felsőfokú angol nyelvi képzést (hiszen más a képzés tartalma/tematikája). A képzések megnevezésének ebben az esetben tükrözni kell a tudásszintet is.
A támogatható képzések körét kizárólag a felnőttképzési törvényben szereplő, a felhívás 3.1.2.1. a) 1-5. pontjában hivatkozott képzéstípusok alkotják.
A Felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike a 3.4.1.1 pontban meghatározott elvárások szerint:
 1. OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján;
 2. Fktv. 2. § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés, illetve az Fktv 2. § 5a) pontjában meghatározott egyéb nyelvi képzés;
 3. Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;
 4. Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;
 5. az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések);
A felhívás 3.4.1.1. b) pontja az alábbi korlátokat tartalmazza a képzésekre vonatkozó arányok vonatkozásában:
 • A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 80%-át külső és/vagy saját teljesítés keretében, az Fktv. szerint engedélyezett és/ vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként kell megvalósítani.
 • A Felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 15%-a lehet egyéb nyelvi képzés, illetve kombinált nyelvi képzés
 • A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet az Fktv. 2. § 2. pontja szerinti belső képzés
A százalékos érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot szükséges alapul venni).
Nem fogadható el, tanulószerződés szakképző iskolai tanulókkal köthető, felsőfokú intézményben tanulókkal nem. Tanulószerződés alatt a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) szerinti érvényes tanulószerződést, együttműködési megállapodást értjük, amely alapján gyakorlati képzésben részesít tanulókat.
Igen, a forrásmegtakarítás terhére tervezhető újabb képzés a projektbe. A módosítás abban az esetben engedélyezhető, ha a projekt módosított tartalommal is támogatható lett volna.
A belső képzés fogalmát az Fktv. 2.§ 2. pontja határozza meg. A felhívás keretében az Fktv. 2.§ 2. pontja szerinti belső képzések valósíthatóak meg, azzal, hogy a belső képzéseken csak saját munkavállaló vehet részt. A felhívás 3.4.1.1 pontjában szerepelnek a belső képzésekre vonatkozó további előírások is:
 • A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet az Fktv. 2. § 2. pontja szerinti belső képzés
 • Belső képzés esetén a képzésben részt vevő munkavállalóval írásban, az Fktv.13. § (1) - (2) bekezdésében, a 13. § (3) bekezdés b), c), e)–g), és j) pontjaiban foglaltak alapján felnőttképzési szerződést kell kötni, valamint mindazokat az adminisztratív kötelezettségeket teljesíteni kell, amelyeket az Fktv. 16. § a) és f) pontja a belső képzések vonatkozásában, az Fktv. 21§ (4) bekezdésében előírt, 1.§ (6) bekezdésében hivatkozott OSAP szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra előír.
 • Belső képzés megvalósítása esetén elvárás:
 • Belső képzésként a Felhívás 3.1.2.1 a) 2-4. pontjaiban meghatározott egyéb szakmai képzést, egyéb képzést, egyéb nyelvi képzést, illetve kombinált nyelvi képzést lehet megvalósítani.
 • Belső képzésbe csak saját munkavállaló vonható be.
 • A belső képzést az Fktv. 1. § (6) bekezdés szerinti tartalmú felnőttképzési program alapján kell megvalósítani.
Belső képzés, valamint az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés esetén is vezetni kell a képzés megvalósításával kapcsolatos, 393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés szerinti haladási naplót.
Amennyiben a képzés során a gyakorlati elem a takarítás, akkor ezt kell ellenőrizni, dokumentálni a képzés gyakorlati megvalósításaként. 
A képzési helyszíneket fel kell vinni az EPTK felületen és indokolni szükséges, hogy a képzés megvalósítási helyszíne miért nem a támogatást igénylő székhelye/telephelye/fióktelepe.
A felhívás 3.4.1.1. pontja értelmében:
 • A távoktatás megvalósulhat az Fktv. 2. § 27. pontja szerinti “tisztán” távoktatásként. Ennek keretében a résztvevő a képzési idő több mint felében egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében pedig konzultációkon vesz részt.
 • A távoktatás vegyes képzési módszerrel történő megvalósítása is támogatható, amelynek keretében a résztvevő a képzési idő több mint felében - egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében pedig hagyományos tanórákon (ún. kontaktórákon) vesz részt.
Az Fktv 2. § 21. és 27. pontjai alapján a konstrukció keretében támogatható távoktatást segítő konzultáció a képzésben részt vevő és az oktató közötti megbeszélés, amelynek célja az elsajátítandó ismeret átadása, megerősítése, az önállóan szerzett ismeretek pontosítása, elmélyítése. A konstrukció keretében távoktatást segítő konzultációként olyan konzultációs alkalom számolható el, amely személyes megbeszélés keretében, illetve elektronikus kapcsolattartás során valósul meg.”
A felhívás 3.1.2.1 pontja értelmében az alábbi képzések megvalósításához lehet támogatást igényelni:
„Képzések lebonyolítása
- saját munkavállalók esetében az Fktv. 2.§ 2. pontja szerinti belső képzésként vagy
- vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként vagy
- saját teljesítés keretében az Fktv. szerint engedélyezett, vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként;
beleértve a képzéshez kapcsolódó előzetes tudásmérést, és a képzést követő elégedettségmérést
A felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike a 3.4.1.1 pontban meghatározott elvárások szerint:
1.    OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján;
2.    Fktv. 2. § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés, illetve az Fktv 2. § 5a) pontjában meghatározott egyéb nyelvi képzés;
3.    Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;
4.    Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;
5.    az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban: az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések);
A képzéshez kapcsolódóan a Felhívás 3.4.1.1 pontjában foglaltaknak megfelelően előzetes tudásmérést, valamint képzést követő elégedettségmérést szükséges végezni.”
A támogató megnevezését a FIR rendszerben az alábbiak szerint javasoljuk kitölteni:
Pénzügyminisztérium, 1539 Budapest Pf.: 684. (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program)
A támogatható képzések körét kizárólag a felnőttképzési törvényben szereplő, a felhívás 3.1.2.1. a) 1-5.pontjában hivatkozott képzéstípusok alkotják.
A Felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike a 3.4.1.1 pontban meghatározott elvárások szerint:
 1. OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján;
 2. Fktv. 2. § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés, illetve az Fktv 2. § 5a) pontjában meghatározott egyéb nyelvi képzés;
 3. Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;
 4. Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;
 5. az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések);
A felhívás 3.4.1.1 pontja szerint a fenti támogatható képzések esetében a képzés formája lehet az Fktv. 2.§ 18. pontjának megfelelően egyéni felkészítés, csoportos képzés, távoktatás. A külföldi egyetem által tartott képzés a fentieknek nem felel meg.
Amennyiben pótolja a kimaradt órákat és a képzést sikeresen elvégzi, arról bizonyítványt/tanúsítványt szerez, kérjük, hogy az adott képzésre vonatkozó elszámolással egyidejűleg nyújtsanak be egy háromoldalúan (képzésbe vont személy, munkaadó (=támogatást igénylő) és a képzőintézmény) aláírt, a hiányzások időpontját és a pótlások időpontját alátámasztó nyilatkozatot.
A felhívás 3.4.1.1 pontja egyértelműen fogalmaz az elégedettségmérésre vonatkozó kérdőívek tartalmát illetően:
„Az elégedettségmérési kérdőívnek a 393/2013 (XI.12.) Korm. Rendelet 3. mellékletében meghatározott kötelező elemeken túl a képzés eredményességére és hatékonyságára vonatkozóan is kell kérdéseket tartalmaznia az alábbiak szerint:
 • Mennyiben felelt meg a képzés a résztvevő előzetes elvárásainak?
A képzés során tanultakat mennyiben tudja hasznosítani a résztvevő munkája során?”
A képzési terv módosítható, amennyiben a projekt a módosított képzési tervvel is támogatható lett volna. A képzési terv a támogatói okirat részét képezi, a támogatói okirat módosítását a kedvezményezettnek kell kezdeményeznie.   támogatói okirat módosítása abban az esetben engedélyezhető, amennyiben a projekt a módosított tartalommal is támogatható lett volna. A módosítás esetében a megítélt támogatás csökkentésére is van lehetőség. A felhívás 3.7.1. pontja értelmében:
•             Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatói okiratban.
•             Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatói okiratban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.
•             Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a 3.4.1.1 fejezet szerinti műszaki-szakmai tartalom részét képezi, a támogatói okiratban szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki-szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.
A képzések módosítására van lehetőség, ugyanakkor az lényegében a projekt újraértékelését jelenti, hiszen a képzési terv a támogatói okirat részét képezi, a támogatói okirat módosítását a kedvezményezettnek kell kezdeményeznie. 
A támogatói okirat módosítása abban az esetben engedélyezhető, amennyiben a projekt a módosított tartalommal is támogatható lett volna.
A képzési terv a támogatói okirat részét képezi, a támogatói okirat módosítását a kedvezményezettnek kell kezdeményeznie. A támogatói okirat módosítása abban az esetben engedélyezhető, amennyiben a projekt a módosított tartalommal is támogatható lett volna. A módosított képzési tervet a felhívás 3.4.1.1. c) pontja értelmében a támogatási okiratban módosított változatát a támogatási okirat módosításának hatályba lépését követő legfeljebb 15 napon belül meg kell küldenie a kedvezményezettnek az NSZFH részére.
A felhívás értelmében a támogatást igénylő feladata a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint.
Arculati kisokos a honlapon: https://www.palyazat.gov.hu/doc/25
Képzőintézménnyel szemben támasztott követelmények
GINOP-6.1.5
A gyakorlati megvalósításra kötött szerződés vonatkozhat pl. a képzés gyakorlati oktatása esetében az OKJ-s képzés szakmai és vizsgakövetelményeiben vagy a képzési programban meghatározott tárgyi és személyi feltételekkel rendelkező vállalkozással megállapodhat a gyakorlati képzési modul/programelem megvalósításáról. A gyakorlati képzés megvalósítása, a gyakorlati képzés dokumentálása, a tárgyi és személyi feltételek biztosítása is a képző intézmény felelőssége.
A felnőttképzési tevékenység végzésére - az oktatókkal kötött megbízási, valamint a képzés gyakorlati részének megvalósítására kötött szerződések kivételével - más jogalannyal nem állapodhat meg a felnőttképzést folytató intézmény.
A z elvárások teljes körű megismerése érdekében a GINOP-615-17 pályázati felhívás áttanulmányozását javasoljuk, különös tekintettel a 3.4.1.1 b) képzésekkel kapcsolatos elvárások pontra.
 • az adminisztratív kötelezettségeket teljesíteni kell, amelyeket az Fktv. 16. § a) és f) pontja a belső képzések vonatkozásában, az Fktv. 21§ (4) bekezdésében előírt, 1.§ (6) bekezdésében hivatkozott OSAP szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra előír.;
 • Az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés esetén is vezetni kell a képzés megvalósításával kapcsolatos, 393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés szerinti haladási naplót.
 • Képzés elvégzésének igazolása a bizonyítványok, tanúsítványok kiállításával és az arra jogosult képzésben résztvevők számára való átadás dokumentálásával történik. A képzéseken történő részvételt (képzésenként, képzési csoportonként, képzési naponként) a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletének 3.4.1.3. pontja alapján elektronikus adathordozón is szükséges igazolni.
 • Amennyiben a képzési tervben megadott képzések időpontja, tervezett helyszíne változik, arról a Támogatót és az NSZFH-t a képzés megkezdését megelőzően 5 munkanappal az Ügyfélszolgálatnak (gazdasagfejlesztes@pm.gov.hu) és az NSZFH-nak (felnottkepzes@nive.hu) címzett elektronikus bejelentéssel tájékoztatni szükséges, illetve a módosított képzési tervet meg kell küldeni.
A képzések lebonyolítását követően az OSAP adatszolgáltatás a képző intézmény kötelessége; a referenciadokumentumban meg kell adni, hiszen a kiállított bizonyítvány, tanúsítvány mellett ez igazolja a képzés megtörténtét. Az iskolarendszeren kívüli képzési tevékenységet folytató képző az OSAP szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett, ez alól csak az OKJ szerinti szakképesítések vizsgái, valamint az államilag elismert nyelvvizsgák képeznek kivételt, amelyekről a felnőttképzési hatóság szolgáltat adatot az OSAP szerint.
A felhívás rendelkezései alapján minden képzőintézmény vonatkozásában kötelező benyújtani a referenciadokumentumot.
Amennyiben az adott intézmény nem rendelkezik referenciával, abban az esetben a referencia sablonban erre vonatkozóan kell nyilatkozatot tennie. Amennyiben olyan képzőintézmény kerül kiválasztásra, amely nem rendelkezik a 9. értékelési szempontnál meghatározott szükséges tapasztalattal, akkor ezen szempontra nem adható pontszám a támogatási kérelem értékelésekor.
Amennyiben a képzési tervben olyan képzés szerepel, amelyre még nincs engedély, cél, tematika, óraszám tekintetében hasonló képzésre mutasson be referenciát a kiválasztott képzőintézmény.
A felhívás nem határoz meg további tartalmi, formai követelményeket a képzések lebonyolítására vonatkozó szerződésekre vonatkozóan, azon túl, hogy biztosítania kell a felhívás 3.4.1.1 pontjában foglalt elvárásoknak való megfelelést.
Dokumentációtárolásra vonatkozó elvárásokat szintén a 3.4.1.1 b) pont határoz meg - kérjük a felhívás áttanulmányozását.
GINOP-6.1.6
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelete az irányadó. A Korm. rendelet 6. sz. melléklete szól az eredménykimutatásról: az I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele sor feleltethető meg az árbevételnek és az E) Mérleg szerinti eredmény feleltethető meg az adózás előtti eredménynek.
A felhívás keretében képzést csak olyan képző nyújthat, amely rendelkezik az adott képzés nyújtására vonatkozó felnőttképzési engedéllyel, rendelkezik az képzés nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.
Tekintettel arra, hogy a kérdés értelmében a képzést a saját munkavállaló tartaná és nem egy, az adott képzés nyújtására Fktv. szerinti engedéllyel rendelkező képző (vállalkozás vagy egyéni vállalkozás), ez nem lehetséges a felhívás alapján.
Megfelelő, ha a képzőnél áll rendelkezésre az eredeti dokumentáció a projektzárásig, amennyiben az elszámolásokhoz szükséges dokumentáció elektronikusan a Kedvezményezettnél is elérhető, illetve amennyiben a képző vállalja, hogy ellenőrzési célra az eredeti dokumentumokat haladéktalanul rendelkezésre bocsájtja. Projektzárást követően javasolt az eredeti dokumentáció átvétele.
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne
GINOP-6.1.5
A felhívás alapján a támogatást igénylőnél, annak kevésbé fejlett régióban bejegyzett székhelyén, telephelyén, fióktelepén foglalkoztatott munkavállaló képzése támogatható. A képzésbe bevonásra kerülő célcsoporttag munkaszerződésben rögzített munkavégzési helyszínének a támogatást igénylő kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók valamelyikében található székhelyének, telephelyének vagy fióktelepének kell lennie.
Amennyiben a munkaszerződés tartalmazza a konvergencia régióban található székhelyet a munkaidő több mint felére a munkavégzés helyszíneként, abban az esetben támogatható az érintett munkavállaló képzése.
GINOP-6.1.6
A munkaszerződésben egyértelműen rögzíteni szükséges a munkavégzés helyszínét, annak megoszlását.  Amennyiben ez a munkavégzési helyszín kizárólag a Közép-Magyarországi régióban van, akkor a felhívás értelmében az érintett munkavállaló nem vonható be a képzésbe. Arra lehetőség van viszont, hogy a vegyes munkavégzési helyszínű munkaszerződéssel rendelkező munkavállaló esetében abban az arányban számolja el a képzési költséget, amilyen arányban a munkaszerződésben rögzített heti óraszám a kevésbé fejlett régióban lévő telephelyen történik. Ennek alátámasztása a munkaügyi dokumentációban szükséges és a megvalósítás során helyszíni ellenőrzés vizsgálja.
Elszámolási kérdések
GINOP-6.1.5
Amennyiben az óraszám csökken, az minden bizonnyal a képzési költség csökkenésével együtt jár, így csökkentett költség számolható el az adott képzésre. A változást be kell jelenteni, az eltérés kalkulációját elszámoláskor meg kell adni indoklásként.
Amennyiben az óraszám csökkentésre kerül, az hatással van a projekt költségvetésére, azaz a támogatói okirat módosítását von(hat)ja maga után. A támogatást igénylő kedvezményezett felelőssége a tervezett projekttől történő eltérés esetén a szerződésmódosítások kezdeményezése. A képzéseknek az elvárt minimális óraszámnak mindenképpen meg kell felelnie az elszámolhatóság érdekében.
A forrás-megtakarítás terhére tervezhető újabb képzés a projektbe. A módosítás abban az esetben engedélyezhető, ha a projekt módosított tartalommal is támogatható lett volna.
A felhívás 3.4.1.1. b) Képzésekkel kapcsolatos elvárások 7. alpontja értelmében „saját teljesítésként csak azon képzések valósíthatóak meg, amelyek esetében a támogatást igénylő rendelkezik az Fktv. szerinti engedéllyel vagy amely képzés folytatására az ágazati jogszabály alapján a támogatást igénylőnek van jogosítványa.”
A belső képzés meghatározását illetően az Fktv. 2.§ 2. pont az irányadó: a munkáltató által a saját munkavállalói részére saját munkaszervezetén belül nem üzletszerűen szervezett képzés, amely nem lehet a Fktv. 1. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a Fktv. 2. § 1. pontjában meghatározott képzés. A belső képzésnél az a lényeg, hogy a vállalat saját munkaszervezetén belül szervezi a képzést, vagyis a vállalat gondoskodik az ehhez szükséges feltételek, így az oktatók biztosításáról is. Az oktatók biztosítása, részükre az oktatói díj kifizetése történhet a velük kötött megbízási szerződés alapján.
A támogatások esetében utófinanszírozású projektekről beszélhetünk, ez esetben előfinanszírozásra nincs lehetőség.
A projektek során előleg igénybevételre van lehetősége a kedvezményezettnek a Támogatói Okirat hatálybalépését követően, amennyiben többszöri elszámoló a kedvezményezett. Az előleg igénylésére vonatkozó információkat a felhívás 5.4-es pontja tartalmazza. felhívjuk a figyelmet, hogy az igénybe vehető előleg mértékét a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet határozza meg (a IX.7-én hatályba lépett módosítás értelmében 25% előleg igényelhető). Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani.
A belső képzés költségeinek elszámolása a felhívás 5.5. d) 2. pontja alatt (képzéshez kapcsolódó költségek) történik. Az elszámolási dokumentáció részeként majd kérjük küldjék be a megbízási szerződést, a kapcsolódó teljesítésigazolást és az oktató részére történt kifizetést bizonyító alátámasztást. 
A képzés megvalósításának alátámasztására belső képzés esetében is szükséges a jelenléti ívek, valamint a felhívás által előírt kép- és hangfelvétel rendelkezésre állása.
Igen, a képzés idejére kieső munkabér esetében az elszámolható költség maximum összegét a felhívás 5.5. e) 3. pontja tartalmazza.
A felhívás 5.3. pontja értelmében 10 000 000 Ft felett minden egyes képzésbe vont fővel 588 000 Ft-tal emelkedhet az igényelhető támogatás összege. A képzésekbe minimum 17 főt be kell vonni. A felhívás 3.7. pont értelmében a képzéseken egy személy több képzésen is részt vehet, ugyanakkor képzésben résztvevők számának meghatározásakor egy személy csak egyszer vehető figyelembe. Mindezek alapján a bevont személyek számát kell növelni a magasabb támogatási összeg elérése érdekében.
A felhívás 5.5. pontja értelmében a képzési költségek nem haladhatják meg a képzésben résztvevőnként 580.000 Ft/fő költséget, valamint a 4000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat. A költségvetés módosítására van lehetőség, megfelelő indoklás mellett, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a költségvetés módosítása a támogatói okirat módosítását jelenti. A támogatói okirat módosítása abban az esetben engedélyezhető, amennyiben a projekt a módosított tartalommal is támogatható lett volna.
GINOP-6.1.6
A felhívás keretében képzést csak olyan képző nyújthat, amely rendelkezik az adott képzés nyújtására vonatkozó felnőttképzési engedéllyel, rendelkezik az képzés nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.
Tekintettel arra, hogy a kérdés értelmében a képzést nem egy, az adott képzés nyújtására Fktv. szerinti engedéllyel rendelkező képző (vállalkozás vagy egyéni vállalkozás) tartaná, ez nem lehetséges a felhívás alapján.
Azonban megoldás lehet, hogy a szoftvert forgalmazó cég, amely a képzést tartaná, engedélyezteti az szoftver használatára irányuló képzést. A Pest Megyei Kormányhivatal az engedélyező szerv, javasoljuk az engedélyeztető szervet felkeresni. A képzések programkövetelményeire vonatkozó elvárásokról is a Hivatal tud felvilágosítást adni. A felhívás értelmében az engedélyeztetés alatt álló képzések is beleszámítanak a külső képzések 80%-os korlátjába. A felhívás 3.4.1.1. b) Képzésekkel kapcsolatos elvárások pontjában megfogalmazottak szerint az engedélynek a képzés megkezdésének időpontjára kell rendelkezésre állnia.
A felhívás 3.4.1.1. pontjában foglalt rendelkezések értelmében a támogatott képzések minimum időtartama 20 óra.
A felhívás 5.5. pont d) 2. alpontja értelmében elszámolhatók a képzéshez kapcsolódó egyéb indokolt költségek (beleértve vizsgadíj, vizsgáztatási díjat, bizonyítvány, tankönyv, jegyzet, segédanyag költsége, előzetes tudásmérés és az elégedettségmérés költsége, amortizáció költsége, munkaruha/védőruha, alkalmassági vizsgálat és egyéb a képzéssel összefüggésben előírt, a képzés elvégzéséhez szükséges speciális vizsgálat és kapcsolódó védőoltás költsége). Amennyiben tehát az orvosi vizsgálat képzési alkalmassági vizsgálatot takar, akkor elszámolható költségnek minősül.
Igen. Ugyanakkor tisztázandó, hogy a kérdésben szereplő akkreditáció szám változás a képző változatlan maradása mellett történik-e, vagy a képző is változik. Amennyiben a képző is változik: a képző változása a projekt újraértékelését jelenti, hiszen a képzési terv a támogatói okirat részét képezi. A támogatói okirat módosítása abban az esetben engedélyezhető, amennyiben a projekt a módosított tartalommal is támogatható lett volna.
Amennyiben a képző cég változik, a képzési terv és a képzésre vonatkozó referenciadokumentum is változik, azt be kell jelentenie az NSZFH-hoz is és az irányító hatósághoz is. 
Nem, a kettő összekapcsolódik: azért lehet kieső bért elszámolni, mert az adott munkavállaló képzésen vesz részt. Amennyiben az adott képzés nem számolható el, mert nem vett részt a munkavállaló a képzési órák legalább 90%-án, akkor a kieső munkabér sem számolható el. A hiányzó órákat azonban lehetséges pótolni, a pótlást igazolni szükséges. A pótórák vonatkozásában tájékoztatom, hogy a Támogató a képzési tervben rögzített, a képzési program dokumentációjában meghatározott óraszám költségeit ismeri el a teljesítés megfelelő dokumentálása esetében.
A mozgó- és állókép, valamint a hanganyag rögzítésével kapcsolatban a Támogatást Igénylőnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Info tv.) rendelkezésének megfelelően szükséges eljárnia. A képzések résztvevőit tájékoztatni szükséges arról, hogy a kép- és hangrögzítés előírása a Támogató részéről az uniós források felhasználásának ellenőrzését szolgálja. A felvétel a Támogatást Igénylőnél kell, hogy rendelkezésre álljon, azt nem szükséges továbbítani, illetéktelen hozzáférés a Támogató részéről kizárt.
A résztvevőktől hozzájárulást szükséges kérni, engedély hiányában a felvételről ki kell takarni mindazon külső résztvevőket, akik nem járultak hozzá a felvételhez.
A Támogatást igénylő továbbá megállapodhat a képzővel arról, hogy a felvétel a képző birtokában marad és azt ellenőrzési célból a támogatást igénylő részére rendelkezésre bocsájtja.
A távolléti díj kiszámítása jogszabályi előírások alapján történik. Ennek nyilvántartására nincs kötelező sablon. A kedvezményezett részéről a bérkartonok megfelelő és átlátható vezetése szükséges; munkaszerződések, munkaköri leírások, munkaidő nyilvántartás álljon rendelkezésre.
A képzések és a kapcsolódó kieső munkabér elszámolásakor a támogatás kifizetésének igénylésekor be kell nyújtani az alábbi dokumentumokat (eredeti példányok bemutatása szükséges a helyszíni ellenőrzések során) excel ás cégszerűen aláírt pdf formátumban:
 • „összesítő a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű költségeinek elszámolásához” – excel formátumban
 • a képzésben résztvevők jelenléti ív kitöltött, munkavállalók, kedvezményezett által aláírt, szkennelt példánya,
 • az összesítő táblázat kedvezményezett által aláírt, szkennelt példánya
A képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordításai esetén, helyszíni ellenőrzésekor az irányító hatóság kérheti többek között az alábbi eredeti dokumentumok bemutatását:
 • a foglalkoztatás alapját képező dokumentumot: munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés, ezek módosítása;
 • munkaköri leírást;
 • bérkartont;
 • kifizetést alátámasztó dokumentációt (táblában feltüntetett bruttó bér, egyéb személyi jellegű költség és járulékok kiszámításának metodikáját);
 • a személyi jellegű költségek táblában feltüntetett bruttó bér, egyéb személyi jellegű költség és járulékok kiszámításának metodikáját, különös tekintettel a nem elszámolható költségekre;
A támogatás kifizetésének igénylésekor be kell nyújtani az alábbi dokumentumokat (eredeti példányok bemutatása szükséges a helyszíni ellenőrzések során) excel és cégszerűen aláírt pdf formátumban:
 • „összesítő a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű költségeinek elszámolásához” – excel formátumban
 • a képzésben résztvevők jelenléti ív kitöltött, munkavállalók, kedvezményezett által aláírt, szkennelt példánya,
 • az összesítő táblázat kedvezményezett által aláírt, szkennelt példánya
A képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordításai esetén, helyszíni ellenőrzésekor az irányító hatóság kérheti többek között az alábbi eredeti dokumentumok bemutatását:
 • a foglalkoztatás alapját képező dokumentumot: munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés, ezek módosítása;
 • munkaköri leírást;
 • bérkartont;
 • kifizetést alátámasztó dokumentációt (táblában feltüntetett bruttó bér, egyéb személyi jellegű költség és járulékok kiszámításának metodikáját);
 • teljesítés alapján fizetett juttatások (megbízás, célfeladat, munkaidőn túli kereset kiegészítés) esetén a teljesítést igazoló szakmai alátámasztó dokumentációt;
 • a személyi jellegű költségek táblában feltüntetett bruttó bér, egyéb személyi jellegű költség és járulékok kiszámításának metodikáját, különös tekintettel a nem elszámolható költségekre;
Bevonható az a munkavállaló is, aki a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapban nem végig a támogatási kérelmet benyújtó vállalkozásánál állt munkaviszonyban. Ennek megfelelően a bevonás jogosultságának igazolásához az előző munkahelyén kapott kereset igazolása is elfogadható.
A bevonás időpontjában mindenképpen a kedvezményezett vállalkozás munkavállalójának kell lennie. A képzésbe vonás időpontjának a felnőttképzési szerződés megkötésének időpontja számít.
A képzésbe vontak száma nőhet a projekt megvalósítása során, ugyanakkor az újonnan bevont munkavállalókra is ugyanazon bevonási feltételek irányadók. Kérjük, előtte egyeztessenek a képzővel, hogy az egy főre jutó képzési díj változik-e a megnövekedett létszám miatt, amely szintén hatással van a projekt költségvetésére és a támogatási okirat módosítását vonja maga után.
Igen. Amennyiben az óraszám csökkentésre kerül, az hatással van a projekt költségvetésére, azaz a támogatói okirat módosítását von(hat)ja maga után. A támogatást igénylő kedvezményezett felelőssége a tervezett projekttől történő eltérés esetén a szerződésmódosítások kezdeményezése. A képzéseknek az elvárt minimális óraszámnak mindenképpen meg kell felelnie az elszámolhatóság érdekében. A módosítás abban az esetben engedélyezhető, ha a projekt módosított tartalommal is támogatható lett volna.
A képzések esetén 45 perc tekintendő egy órának. A felhívás 5.5 e) 3. pontja alapján a bérköltség kiszámításánál a munka törvénykönyvéről szóló a 2012. évi I. törvény távolléti díj számításának szabályai az irányadók; az elszámolható költség maximum összegét a felhívás 5.5. e) 3. pontja tartalmazza.
Amennyiben az óraszám csökken, az minden bizonnyal a képzési költség csökkenésével együtt jár, így csökkentett költség számolható el az adott képzésre. A változást be kell jelenteni, az eltérés kalkulációját elszámoláskor meg kell adni indoklásként.
A felhívás 5.3. pontja értelmében 10 000 000 Ft felett minden egyes képzésbe vont fővel 588 000 Ft-tal emelkedhet az igényelhető támogatás összege. A képzésekbe minimum 17 főt be kell vonni. A felhívás 3.7. pont értelmében a képzéseken egy személy több képzésen is részt vehet, ugyanakkor képzésben résztvevők számának meghatározásakor egy személy csak egyszer vehető figyelembe. Mindezek alapján a bevont személyek számát kell növelni a magasabb támogatási összeg elérése érdekében.
A felhívás 5.5. pontja értelmében a képzési költségek nem haladhatják meg a képzésben résztvevőnként 580.000 Ft/fő költséget, valamint a 4000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat. A költségvetés módosítására van lehetőség, megfelelő indoklás mellett, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a költségvetés módosítása a támogatói okirat módosítását jelenti. A támogatói okirat módosítása abban az esetben engedélyezhető, amennyiben a projekt a módosított tartalommal is támogatható lett volna.
A képzésbe bevonásra kerülő személyek meghatározása
GINOP-6.1.5
A döntés-előkészítésnél nem kell alátámasztó dokumentum, csak nyilatkozatot kérünk a célcsoport összetételéről, a megvalósítás során, a pontos létszám rendelkezésre állását követően (a képzések megvalósításakor) szükséges igazolni a fentieket – az igazolás dokumentumára vonatkozóan nem tartalmaz előírást a felhívás, ugyanakkor egyértelmű alátámasztásának kell lennie az adott hátrányos helyzetre vonatkozó kategóriának.
A megnövekedett létszámot nem kell változás-bejelentés keretében bejelenti, kivéve, akkor, ha hatással van a képzési költségekre (ld. feljebb).
A külső, a bevonás időpontjában nem foglalkozatott személyek bevonásának célja a munkaerőtartalék aktivizálása, képzések révén a munkaerőpiacra történő be/visszavezetése. Az inaktív személyek közül a munkaképes korú, 16-65 év közötti személyek vonhatók be, köztük a foglalkoztatóval nem rendelkező GYES-en, GYED-en, GYET-en  lévők, az eltartotti, háztartásbeli státuszban lévők, köztük a nem tanuló, nem dolgozó fiatalok tartoznak, vagy olyan pénzbeli ellátásban részesülő személyek, akik teljes vagy részmunkaidős  munkavégzésének nincs elvi  jogszabályi akadálya (pl. a korhatári előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülők, a rokkantsági  vagy rehabilitációs ellátásban részesülők).
Az inaktív személyként a GYES-en, GYED-en lévő, foglalkoztatóval rendelkező, inaktív munkavállalók nem vonhatók be.
A mozgó- és állókép, valamint a hanganyag rögzítésével kapcsolatban a Támogatást Igénylőnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Info tv.) rendelkezésének megfelelően szükséges eljárnia. A képzések résztvevőit tájékoztatni szükséges arról, hogy a kép- és hangrögzítés előírása a Támogató részéről az uniós források felhasználásának ellenőrzését szolgálja. A felvétel a Támogatást Igénylőnél kell, hogy rendelkezésre álljon, azt nem szükséges továbbítani, illetéktelen hozzáférés a Támogató részéről kizárt.
A résztvevőktől hozzájárulást szükséges kérni, engedély hiányában a felvételről ki kell takarni mindazon külső résztvevőket, akik nem járultak hozzá a felvételhez. A Támogatást igénylő ilyen esetben megállapodhat a képzővel arról, hogy a felvétel a képző birtokában marad és azt ellenőrzési célból a támogatást igénylő részére rendelkezésre bocsájtja.
Igen, részt vehet a képzésen olyan személy is, aki nem szerepel a képzési tervben, amennyiben nem kívánják elszámolni a rájuk eső képzési költséget. Kérjük, előtte egyeztessenek a képzővel, hogy az egy főre jutó képzési díj változik-e a megnövekedett létszám miatt. Amennyiben igen, és az a projekt összköltségének csökkenését eredményezi, azaz szükségessé válik a költségvetés módosítása, a támogatási okirat módosítását szükséges kezdeményezni.
A képzési tervben nem szereplő személyek esetében a külön szolgáltatási szerződés kötése is megfelelő megoldás, vagy a fentiekben vázolt megoldást alkalmazzák.
A felhívás értelmében a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyek közé számítanak többek között a bevonást megelőző 12 hónapban volt igazoltan közfoglalkoztatott személyek.
A bevonás időpontjának a felnőttképzési szerződés megkötése számít.
Mindezek alapján az első esetben, mikor az érintett személyek jelenleg is (és a felnőttképzési szerződés megkötés időpontjában is) közfoglalkoztatottnak minősülnek, bevonhatók az inaktívak közé, a második esetben már a vállalkozás saját munkavállalóinak minősülnek, azaz saját munkavállalókként vonhatók be a képzésekbe. 
A pályázat szempontjából az egyszerűsített foglalkoztatással bejelentett munkavállaló nem minősül az adott vállalkozás munkavállalójának, így munkavállalóként nem vonható be a képzésekbe. Ugyanakkor az inaktív, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyek között bevonhatók. Nem, mivel a fent leírtak alapján nem a vállalkozás munkavállalójáról van szó.
Az inaktív személyek közül a munkaképes korú, 16-65 év közötti személyek vonhatók be, köztük a foglalkoztatóval nem rendelkező GYES-en, GYED-en, GYET-en lévők, az eltartotti, háztartásbeli státuszban lévők, köztük a nem tanuló, nem dolgozó fiatalok tartoznak, vagy olyan pénzbeli ellátásban részesülő személyek, akiknél a teljes vagy részmunkaidős munkavégzésének nincs elvi jogszabályi akadálya (pl. a korhatári előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülők, a rokkantsági  vagy rehabilitációs ellátásban részesülők).
A bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyek között a felhívás értelmében bevonhatók azon személy is, aki a bevonást megelőző 12 hónapban volt közfoglalkoztatott. A közfoglalkoztatotti státusz időintervallumára vonatkozóan a felhívás nem tartalmaz előírást.
A képzésbe bevonni kívánt személlyel felnőttképzési szerződést kell kötni, amelyben a felek rendezhetik a képzés el nem végzése esetén alkalmazható szankciókat. A képzés végén bizonyítványt, tanúsítványt szerzők elvárt arányát a felhívás 3.4.1.1 pont végén található kötelező vállalások táblázat tartalmazza. A lemorzsolódó személyt pótolni szükséges. A pótlás során a képzésbe újonnan bevont személyre ugyanúgy érvényesek a felhívásban meghatározott feltételek. A bevonás jogosultságának igazolásához az előző munkahelyén kapott kereset igazolása is elfogadható.
A külső, a bevonás időpontjában nem foglalkozatott személyek bevonásának célja a munkaerőtartalék aktivizálása, képzések révén a munkaerőpiacra történő be/visszavezetése. Az inaktív személyek közül a munkavállalási korú, 16-65 év közötti személyek vonhatók be, köztük a foglalkoztatóval nem rendelkező GYES-en, GYED-en, GYET-en lévők, az eltartotti, háztartásbeli státuszban lévők, köztük a nem tanuló, nem dolgozó fiatalok tartoznak, vagy olyan pénzbeli ellátásban részesülő személyek, akiknél a teljes vagy részmunkaidős  munkavégzésének nincs elvi jogszabályi akadálya (pl. a korhatári előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülők, a rokkantsági  vagy rehabilitációs ellátásban részesülők).
Amennyiben a kérdésben szereplő fiatal nem végez kereső tevékenységet, bevonható a képzésbe az egyéb munkavállalási korú inaktív személyek között. A „beleértve az oktatásban, képzésben nem résztvevő, foglalkoztatásban nem álló fiatalok” kiemelés a felhívásban az inaktívak egyik, a GINOP célkitűzései szempontjából kiemelt, 25 év alatti célcsoportját külön nevesíti, de az inaktív kategória ennél tágabb.
Igen, a külső, a bevonás pillanatában nem foglalkoztatott személyek (álláskereső, közfoglalkoztatott vagy inaktív személy) képzésbe vonása csak azzal a feltétellel támogatható, ha lakcímkártyával igazolt, bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók valamelyikében.
Igen, a felhívás 3.6.1. pontja értelmében a munkavégzés helye számít, azaz a képzésbe bevonásra kerülő célcsoporttag munkaszerződésben rögzített munkavégzési helyszínének a támogatást igénylő kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók valamelyikében található székhelyének, telephelyének vagy fióktelepének kell
GINOP-6.1.6
A felhívás keretében képzést csak olyan képző nyújthat, amely rendelkezik az adott képzés nyújtására vonatkozó felnőttképzési engedéllyel, rendelkezik az képzés nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. Tekintettel arra, hogy a kérdés értelmében a képzést a saját munkavállaló tartaná és nem egy, az adott képzés nyújtására Fktv. szerinti engedéllyel rendelkező képző (vállalkozás vagy egyéni vállalkozás), ez nem lehetséges a felhívás alapján.
A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek. A felhívás 3.7.1. pontja értelmében a munkahelyi képzésben részt vevők száma kötelezően teljesítendő indikátornak minősül. Képzésbe vont munkavállaló alatt a képzésbe vonás időpontjában, a támogatást igénylőnél foglalkoztatott saját munkavállalók és a munkaerő kölcsönzőnél foglalkoztatott munkavállalók értendők. A fentiek alapján tehát amennyiben csak külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személy kerülne bevonásra a képzésekbe, az a felhívás alapján nem támogatható projektnek minősül.
A képzésbe történő bevonás időpontjában, azaz a felnőttképzési szerződés megkötésekor kell a munkavállaló hátrányos helyzetűnek lennie.
A felhívás keretében nem gyakornok felvételére vonatkozik a felhívás 442 pont 6. értékelési szempontjához kapcsolódó vállalás.
A vállalás tartalma a felhívás értelmében kizárólag a szakképzésben oktatott tanulók gyakorlati képzése vonatkozásában kötött tanulószerződésekre vonatkozik.
Tanulószerződést a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján gyakorlati képzés szervezése céljából az iskolai rendszerű szakképzésben magyarországi székhellyel működő köznevelési intézményben, iskolai oktatás keretében részt vevő tanulóval köthető. Tanulószerződést az a gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezet, amely a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles hatósági nyilvántartásában szerepel. A hivatkozott tanulószerződéssel kapcsolatos tartalmi értékelési szempont azért szerepel a felhívásban, hogy ösztönözze a tanulószerződések számának emelkedését A tanulószerződéssel kapcsolatos szabályozást a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény tartalmazza, a gyakorlati információk a gyakorlati képzést végző szervezetek nyilvántartását is vezetők Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapjáról érhetők el az alábbi linken: https://mkik.hu/kepzes-oktatas
Tanulószerződés mindezek alapján szakképző iskolai tanulókkal köthető (felsőfokú intézményben tanulókkal nem), továbbá esetükben az előzőekben leírtak alapján nem értelmezhető a végzettség szintje sem.
A felhívás alapján a támogatást igénylőnél, annak kevésbé fejlett régióban bejegyzett székhelyén, telephelyén, fióktelepén foglalkoztatott munkavállaló képzése támogatható.
A képzésbe bevonásra kerülő célcsoporttag munkaszerződésben rögzített munkavégzési helyszínének a támogatást igénylő kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók valamelyikében található székhelyének, telephelyének vagy fióktelepének kell lennie. A képzésbe vonás időpontjának a felnőttképzési szerződés megkötése minősül.
A GINOP projekt lezárását követően lehetőség van ugyanazon munkavállaló VEKOP-os projektben történő képzésére is, amennyiben a VEKOP-os képzés esetében a képzésbevonás időpontjában (azaz a felnőttképzési szerződés megkötésekor) a munkaszerződésben rögzített munkavégzési helyszínnek Közép-Magyarországon kell lennie.
Amennyiben az adott munkavállaló mindkét vállalkozásnál rendelkezik a részmunkaidős foglalkoztatásra irányuló munkaszerződéssel és eltérő képzésen venne részt a két projektben, eltérő időpontban, akkor a felhívás értelmében nincs erre vonatkozó kizárás.
Nem tartalmaz a felhívás kizáró feltételt a képzést illetően. A munkaidő-nyilvántartás alapján a képzés időtartamára nem számolható el projektmenedzsment/szakmai vezetői bér.
Egyeztessenek a képzővel, hogy a műtét miatt kieső napot mikor tudja bepótolni. A Felhívás 3.7.1 pontja értelmében: „Képzésben résztvevőnek akkor tekinthető egy személy, amennyiben a képzési órák legalább 90%-án jelen volt, amennyiben a képzési program szigorúbb részvételi arányt ír elő, úgy annak kell teljesülnie.” A képzés elvégzéséről a képző bizonyítvány, tanúsítványt állít ki, amelyet az elszámolási dokumentációnak majd tartalmaznia kell.
A vállalkozásnál álljon rendelkezésre erre vonatkozóan belső szabályzat, a munkavállalóval kötött megállapodás megfelelő igazolás.
A pályázat szempontjából alkalmi munkavállaló nem minősül az adott vállalkozás munkavállalójának, így nem vonható be a pályázat keretében megvalósuló képzésbe.
Azok a munkavállalók vonhatók be a képzésbe, akik a statisztikai létszámba beletartoznak. A KSH Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz című, 2015. január 1-től érvényes kiadványa alapján statisztikai állományi létszámba sorolandó az a munkavállaló, aki a munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, és munkaszerződése, munkavégzésre irányuló megállapodása alapján folyamatos foglalkoztatás mellett, havi átlagban (tört havi munkaszerződés esetén egész havi teljesítésre átszámítva) legalább 60 munkaórában munkadíj ellenében munkavégzésre kötelezett. Bővebb információt a Kitöltési útmutató Gazdálkodási adatok fejezetében olvashat.
A Felhívás 3.7.1 pontja az irányadó a csökkentés tekintetében:
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatói okiratban.
Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatói okiratban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a 3.4.1.1 fejezet szerinti műszaki-szakmai tartalom részét képezi, a támogatói okiratban szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki-szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk
Amennyiben a távozott dolgozók nem kerülnek pótlásra a képzéseken, akkor az a projekt költségvetésére is hatással van, az ő képzésükre betervezett költségek természetesen nem számolhatók el, mivel nem fognak felmerülni költségként.
Meg kell vizsgálniuk, hogy a létszám változása érinti-e a képzési költségeket, hiszen a képzési költségek megadása a képzők részéről a tervezett létszámnak megfelelően került meghatározásra. Amennyiben változik a képzési költség, akkor az érinti a referenciadokumentumot is. A módosításkor e dokumentum felülvizsgálata is szükséges.
Igen, bevonható olyan munkavállaló is, aki a pályázat benyújtásának időpontjában nem volt még a munkavállalójuk, de a bevonás időpontjában az. A pótlás során a képzésbe újonnan bevont személyre ugyanúgy érvényesek a felhívásban meghatározott feltételek. A bevonás jogosultságának igazolásához az előző munkahelyén kapott kereset igazolása is elfogadható. A megvalósítási időszak végéig is teljesíthető a pótlólagos bevonás.
Igen, a támogatási okirat módosítását kell kezdeményezni akkor, ha nincs már mód a vállalt létszám bevonására
Tekintettel arra, hogy a hátrányos helyzetű munkavállalók bevonása tartalmi értékelési szempont, így az esetleges csökkenés, hatással van az elért pontszámra is. (A beadott pályázatban szereplő számokat és a kérdésben szereplő létszámot vizsgálva a 36,41% helyett 33,11% lenne a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya, így a vonatkozó értékelési szempontra 10 pont helyett 8 pont adható. A konkrét esetben ez az elért összpontszám 74 pontról 72 pontra történő csökkenését eredményezné, de továbbra is a támogathatósági ponthatár felett marad a pályázat.
A részmunkaidőben foglalkoztatottak munkabére a részmunkaidőnek megfelelően arányosítottan kerül meghatározásra a teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkabéréhez képest. A részmunkaidőben foglalkoztatottak képzésbe vonása lehetséges a pályázat keretein belül, az ő esetükben a kieső munkabért az ő munkaszerződés szerinti munkabérüknek megfelelően kell meghatározni.
A lemorzsolódó személyt pótolni szükséges. Amennyiben a képzés időtartama alatt távozik a munkavállaló és még nem fejeződött be a képzés, a képzésben a továbbiakban nem vehet részt, illetve a képzésből ily módon kiesett munkavállalót pótolni kell. Ellenkező esetben az távozó és a képzést el nem végző munkatársra eső képzési költség nem számolható el, támogatás nem folyósítható rá.
A felhívás 3.4.1.1 pontja értelmében a támogatást igénylő saját munkavállalói vonhatók be, vagy munkaerő-kölcsönzőnél foglalkoztatott munkavállalók, illetve a képzésbe vont saját munkavállalók min. 10%-os mértékét elérve külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyek.
A megbízási szerződéssel foglalkoztatott személy nem minősül a fentiek közül semelyiknek, mivel nem tekinthető sem a támogatást igénylő munkavállalójának, sem a munkaerő-kölcsönzőnél foglalkoztatott munkavállalónak, sem külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személynek.
Amennyiben a vállalkozás állandóan foglalkoztatott munkavállalója és rendelkezik munkaszerződéssel, akkor igen. Tanulószerződéses diák nem minősül a támogatást igénylő saját munkavállalójának a felhívás szempontjából. A képzésekbe diákok nem vonhatók be.
Amennyiben a tervezett képzési létszám nem csökken le, akkor saját forrásból bevonható természetesen további munkavállaló is (rá esően költség nem számolható el). Amennyiben a csökkentett óraszám miatt keletkezik forrásmegtakarítás, a támogatás terhére bevonható újabb munkavállaló a képzésbe amennyiben a bevonás időpontjában megfelel a feltételeknek. Az utóbbi esetben a változást be kell jelenteni, mert az képzési tervet is érinti.
Gyakornok saját munkavállalóként bevonható a képzésbe. A képzésbe vonás időpontjában a felnőttképzési szerződés megkötése minősül.
A képzésbe vontak száma nőhet a projekt megvalósítása során, ugyanakkor az újonnan bevont munkavállalókra is ugyanazon bevonási feltételek irányadók. Kérjük, előtte egyeztessenek a képzővel, hogy az egy főre jutó képzési díj változik-e a megnövekedett létszám miatt, amely szintén hatással van a projekt költségvetésére és a támogatási okirat módosítását vonja maga után.
Az inaktív személyek között a GYES-en, GYED-en lévő, foglalkoztatóval rendelkező, inaktív munkavállalók nem vonhatók be a képzésbe, de rendes munkavállalóként természetesen igen.
Igen, a külső, a bevonás pillanatában nem foglalkoztatott személyek (álláskereső, közfoglalkoztatott vagy inaktív személy) képzésbe vonása csak azzal a feltétellel támogatható, ha lakcímkártyával igazolt, bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók valamelyikében.
Igen, a felhívás 3.6.1. pontja értelmében a munkavégzés helye számít, azaz a képzésbe bevonásra kerülő célcsoporttag munkaszerződésben rögzített munkavégzési helyszínének a támogatást igénylő kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók valamelyikében található székhelyének, telephelyének vagy fióktelepének kell
Képzések képi és hangi dokumentálása
GINOP-6.1.5
A felhívás 3.4.1.1 b) 21. alpontja két esetben fogalmaz meg kivételt a képzések rögzítési kötelezettsége alól:
1. az OKJ-s képzések (Fktv. 1.§ (2) a) pont)
2. hatósági képzések (Fktv. 1.§ (5) h) pont).
Kizárólag ezen két képzéstípus esetében nem áll fenn a felhívás 3.4.1.1 b) 21. alpontjában részletezett rögzítési kötelezettség. Minden más képzés esetében fennáll a rögzítési kötelezettség (így pl. a belső képzések esetében is).
A felhívás értelmében a képzésekről jó minőségű, beazonosítható felvételeknek kell készülnie, megfelelő gondossággal eljárva. Amennyiben a képzés megkezdésekor felmerül annak a lehetősége, hogy a felvétel nem lesz megfelelő pl. a gépek zaja miatt az oktatás nem hallható, kérjük azt diktafonon is rögzíteni a képzés megvalósításának nyomon követhetősége érdekében. 
A felhívás 3.4.1.1 b) Képzésekkel kapcsolatos elvárások 20. pontjában részletezettek szerint kell eleget tenni a képzések rögzítésére vonatkozó kötelezettségnek.
A fentiek alapján távoktatás esetén a konzultációs alkalmak és kontaktórák esetén szükséges a 3.4.1.1.b) Képzésekkel kapcsolatos elvárások 20. alpontjában foglalt rögzítési kötelezettségnek eleget tenni, a távoktatás azon részére vonatkozóan, amikor a résztvevő egyedül, önállóan tanul az adott, Fktv. szerint engedélyezett képzés képzési programjában foglalt dokumentációs kötelezettségnek kell megfelelni. A képzési program szerinti dokumentációnak rendelkezésre kell állnia, különös tekintettel a képzés megkezdésének, az Fktv. 17a. pontjában meghatározott alátámasztására.
Nem, a felhívás 3411 b) 21. alpontja értelmében:
„A Fktv. 1. § (2) a) pontja szerinti, OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) és a Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) h) pontja szerinti képzések kivételével a képzésekről képzési irányonként és csoportonként egyidejű, a képzés teljes időtartama alatt képzési alkalmanként mozgóképet hangrögzítéssel vagy óránként fényképfelvételt és hanganyagot szükséges rögzíteni.” Mindezek alapján videófelvétel esetén is szükséges a hang rögzítése.  Ugyanakkor a hang nélküli videó és a hangfelvétel elkülöníthető, együttesen kell rendelkezésre állniuk, de lehetnek külön felvételen. 
Igen, az OKJ képzések kivételével a képzés teljes időtartama alatt videófelvétel VAGY óránként fénykép és óránként hanganyag kell, hogy készüljön.
A felvételnek rendelkezésre kell állnia (akár a támogatást igénylőnél, akár a képzőnél): a monitoring látogatások, illetve a helyszíni ellenőrzések során biztosítani kell a felvételek ellenőrizhetőségét is a többi képzéshez kapcsolódó dokumentációvak együtt (pl. felnőttképzési szerződés, számla, OSAP bejelentő, jelenléti ív, elégedettségmérési kérdőív). Az ellenőrzések során kérjük, hogy biztosítsák, hogy az ellenőrizendő teljes dokumentáció rendelkezésre álljon.
A felhívás 3.4.1.1. b) Képzésekkel kapcsolatos elvárások, 21. alpontja értelmében a képzés teljes időtartamára kiterjedő mozgóképet hangrögzítéssel vagy óránként fényképfelvételt és hanganyagot szükséges rögzíteni. A fentiek alapján a hanganyagot a képzés teljes időtartamára vonatkozóan szükséges rögzíteni, abban az esetben, ha mozgókép nem készül, hanem csak óránként került rögzítésre fényképfelvétel.
GINOP-6.1.6
A felhívás értelmében: olyan formátumban, amely bármilyen felhasználói jogokkal rendelkező környezetben lejátszható. Az eredeti mozgókép-felvétellel kapcsolatos technikai elvárás az 1920*1080 pixeles felbontás minimum 24 fps (frame per secundum: másodpercenkénti képkocka) mellett. A meta adatokból származó információk alapján egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a képzés idejének. A mozgó- és állókép felvételek minőségének alkalmasnak kell lennie a képzésen résztvevők azonosítására.
A kép és hangfelvételre vonatkozóan a felhívás nem tartalmaz részletes technikai elvárást, ugyanakkor ezen felvételekre is igaz, hogy a minőségüknek alkalmasnak kell lennie a képzésen részt vevők azonosítására, a hanganyagnak pedig jól hallhatónak kell lennie. Pl. amennyiben az oktatás egy zajos gépteremben zajlik, akkor kérjük diktafonon is rögzíteni az oktató által elmondottakat.
A mozgó- és állókép, valamint a hanganyag rögzítésével kapcsolatban a Támogatást Igénylőnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Info tv.) rendelkezésének megfelelően szükséges eljárnia. A képzések résztvevőit tájékoztatni szükséges arról, hogy a kép- és hangrögzítés előírása a Támogató részéről az uniós források felhasználásának ellenőrzését szolgálja. A felvétel a Támogatást Igénylőnél kell, hogy rendelkezésre álljon, azt nem szükséges továbbítani, illetéktelen hozzáférés a Támogató részéről kizárt.
A résztvevőktől hozzájárulást szükséges kérni, engedély hiányában a felvételről ki kell takarni mindazon külső résztvevőket, akik nem járultak hozzá a felvételhez.
A Támogatást igénylő továbbá megállapodhat a képzővel arról, hogy a felvétel a képző birtokában marad és azt ellenőrzési célból a támogatást igénylő részére rendelkezésre bocsájtja.

 
Amennyiben a képzések rögzítésére a fényképfelvétel és hangrögzítés kombinációjában kerül sor, kérjük az alábbiak szerint járjanak el:
 • óránként fényképfelvétel készítése (min. 1 db – a felvétel alkalmas legyen a résztvevők beazonosítására)
 • hangfelvétel a képzés időtartama alatt folyamatosan
 • jó megoldás, ha a felvétel elején a résztvevők bejelentkeznek
a szünetekben természetesen leállíthatják a felvételt, az felvétel újraindításakor kérjük a résztvevők újbóli bejelentkezését.
A távoktatás esetén a konzultációs alkalmak és kontaktórák esetén szükséges a 3.4.1.1.b) Képzésekkel kapcsolatos elvárások 20. alpontjában foglalt rögzítési kötelezettségnek eleget tenni, a távoktatás azon részére vonatkozóan, mikor a résztvevő egyedül, önállóan tanul, az adott, Fktv. szerint engedélyezett képzés képzési programjában foglalt dokumentációs kötelezettségnek kell megfelelni. A képzési program szerinti dokumentációnak rendelkezésre kell állnia, különös tekintettel a képzés megkezdésének, az Fktv. 2. § 17a. pontjában meghatározott alátámasztására.
A Támogató a képzési tervben rögzített, a képzési program dokumentációjában meghatározott óraszám költségeit ismeri el a teljesítés megfelelő dokumentálása esetében. 
A pótórák ezáltal nem szerepelnek az eredeti képzési tervben, így azok elszámolása sem lehetséges.
Mindazonáltal, amennyiben a pótórák révén biztosítják az érintett résztvevő esetében, hogy az órák min. 90%-án részt vegyen, a pótórákon jelenléti ív vezetése szükséges.
A képzéssel szemben támasztott követelmények
Belső képzés definícióját az Fktv. 2. § 2. pontja határozza meg: A munkáltató által a saját munkavállalói részére saját munkaszervezetén belül, nem üzletszerűen szervezett, az Fktv. 23.§ (1) bekezdés c) pontjában foglalt forrás terhére megvalósuló képzés, amely nem lehet az Fktv. 1.§ (2) bekezdés a) pontjában, valamint az Fktv. 2.§ 1. pontjában meghatározott képzés. A belső képzés szempontjából munkavállaló a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58.§ (5) bekezdés b) pontjában munkavállalóként meghatározott személy. A felhívás 3411 b) Képzésekkel kapcsolatos elvárások c. pontja értelmében. A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 80%-át külső és/vagy saját teljesítés keretében, az Fktv. szerint engedélyezett és/vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként kell megvalósítani.   Azon saját teljesítés keretében végrehajtott képzések, amelyek lefolytatására a támogatási igénylő rendelkezik az Fktv. szerinti engedéllyel, illetve jogosultsága van a folytatására ágazati jogszabály alapján a Felhívás szempontjából nem minősülnek belső képzésnek.  Saját teljesítésként csak azon képzések valósíthatóak meg, amelyek esetében a támogatást igénylő rendelkezik az Fktv. szerinti engedéllyel vagy amely képzés folytatására az ágazati jogszabály alapján a támogatást igénylőnek van jogosítványa. Nem előírás, hogy belső képzés esetén speciális végzettséggel, szakképesítéssel rendelkezzen a képzést tartó személy.
A felhívás 3.4.1.1. b) Képzésekkel kapcsolatos elvárások 2. pontja értelmében  „A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 80%-át külső és/vagy saját teljesítés keretében, az Fktv. szerint engedélyezett és/ vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként kell megvalósítani.”
Képzőintézménnyel szemben támasztott követelmények
Amennyiben az adott képzésre nem tudják a referenciadokumentumot kitölteni, abban az esetben tárgyban, tematikában, óraszámban, képzési formában leginkább hasonló képzésekről szükséges a referenciadokumentumot benyújtani.
Azt az árat szükséges megadni, amelyen az adott képző a megvalósítást vállalja, és amelynek költsége a referenciaként megadott képzésekhez képest csak a legszükségesebb mértékben tér el. Az eltérést a költségvetés szöveges indoklásában tudják kifejteni.
Nem, az Fktv. 3.§1a) pontja alapján az engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény a felnőttképzési tevékenységét kizárólag saját szervezeti rendszerének keretén belül végezheti, a felnőttképzési tevékenység végzésére - az oktatókkal kötött megbízási, valamint a képzés gyakorlati részének megvalósítására kötött szerződések kivételével - más jogalannyal nem állapodhat meg.
A Pest Megyei Kormányhivatal az engedélyező szerv.  Javasoljuk a Kormányhivatal alábbi linken elérhető  nyilvántartása alapján tájékozódni:   http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/szakkepzesi-es-felnottkepzesi-foosztaly/felnottkepzesi-osztaly/kapcsolodo-anyagok-felnottkepzes/nyilvantartasok.
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne
A 3.6.1 pont szerint a Felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a kedvezményezett az igény jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenységek elvégezhetők a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.
A projekt megvalósítási helyszínére vonatkozó előírásokat a felhívás 3.6.1. pontja tartalmazza. A tervezett megvalósítási helyszíntől való eltérés indokolni szükséges, a pontos indoklás, az adott képzés és a képzési helyszín kapcsolata ismeretében dönthető el, hogy az eltérés engedélyezhető-e
Konzorcium esetében egy támogatási kérelem kerül benyújtásra, tehát ez az egy kérelem kerül elbírálásra (egyben), azonban a támogatási kérelemben a konzorciumi tagoknak külön-külön is teljesíteniük kell a kötelező vállalásokat.
A pályázat tartalmi értékelési szempontjai
Tanulószerződés a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény42. § (1) bekezdése alapján gyakorlati képzés szervezése céljából az iskolai rendszerű szakképzésben magyarországi székhellyel működő köznevelési intézményben, iskolai oktatás keretében részt vevő tanulóval köthető.  Tanulószerződést az a gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezet köthet, amely a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles hatósági nyilvántartásában szerepel. Ez nem azonos a munkavállalókkal megköthető tanulmányi szerződéssel.
Tanulószerződés szakközépiskolai és szakiskolai tanulókkal köthető, felsőfokú intézményben tanulókkal nem.
Elszámolási kérdések
A felhívás 5.5. e) 3. pontjában meghatározott bruttó bérbe a KSH Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz c. tájékoztatójában a kereset részeiként leírt alapbér/törzsbér, bérpótlékok, a kiegészítő fizetés, a prémium, a jutalom és az egyéb bér (pl.13. havi bér) tartoznak bele, azaz a statisztikai szempontból a keresetbe tartozó elemek, így nem képezi a részt a cafeteria és az egyéb béren kívüli juttatások.
Nem szükséges külön, a képzési költségeket összesítve is lehetőség van rögzíteni a költségvetésben, a képzési tervben kell részletesen megadni az egyes képzések költségeit.
A képzésbe bevonásra kerülő személyek meghatározása
A képzésbe bevonhatók a részmunkaidős munkavállalók is.
Szülési szabadságról, tartós táppénzről visszatérő munkatárs nem minősül külső inaktív célcsoporttagnak, de a saját dolgozók között a képzésbe természetesen bevonható. A sikeres képzést követően távozó munkatárs beleszámítható a kötelező vállalás számértékébe és indikátorba.
A felhívás az aktív munkavállalói korú, vagyis 25-64 év közötti munkavállalók képzését hívatott támogatni, a nyugdíjas státusz nem számít hátrányos helyzetnek.
A képzésbe bevonni kívánt személlyel felnőttképzési szerződést kell kötni, ezen szerződés megkötésének dátuma számít a képzésbe vonás időpontjának
Képzések képi és hangi dokumentálása
A Felhívás 3.4.1.1 b) 20. pontja alapján A Fktv. 1. § (2) a) pontja szerinti, OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) és a Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) h) pontja szerinti képzések kivételével a képzésekről képzési irányonként és csoportonként egyidejű, a képzés teljes időtartamára kiterjedő mozgóképet hangrögzítéssel vagy óránként fényképfelvételt és hanganyagot szükséges rögzíteni. A felvétel meta adatait is tartalmazó adatállományt projekt Támogató és egyéb ellenőrző szervek által lefolytatott ellenőrzések, illetve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal monitoring látogatása során rendelkezésre kell bocsátania a Támogatást Igénylőnek olyan formátumban, amely bármilyen felhasználói jogokkal rendelkező környezetben lejátszható. Az eredeti felvétellel kapcsolatos technikai elvárás az 1920*1080 pixeles felbontás minimum 24 fps (frame per secundum: másodpercenkénti képkocka) mellett. A meta adatokból származó információk alapján egyértelműen azonosíthatónak kell lennie a képzés idejének. A mozgó- és állókép felvételek minőségének alkalmasnak kell lennie a képzésen résztvevők azonosítására. A mozgó- és állókép, valamint a hanganyag rögzítésével kapcsolatban a Támogatást Igénylőnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Info tv.) rendelkezésének megfelelően szükséges eljárnia. A képzések résztvevőit tájékoztatni szükséges arról, hogy a kép- és hangrögzítés előírása a Támogató részéről az uniós források felhasználásának ellenőrzését szolgálja
Ezen források állami támogatásnak minősülnek, így a jelentős pénzügyi előnyhöz a normál piaci működéshez képest szigorúbb elvárások is kapcsolódhatnak. A képzési célú támogatások igénybe vételével kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében elvárásként került az Irányító Hatóság felé rögzítésre a képzések tényleges megtörténtének dokumentálása. Felhívom szíves figyelmét, hogy a hang- és a videofelvétel az európai uniós forrásból megvalósuló képzés szabályszerűségét támasztja alá. Kérem, hogy a pályázati források jogszerű felhasználásának érdekében szíveskedjen egyénileg mérlegelni a támogatás igénybevételét és egyeztetni a munkavállalókkal a képzésen történő részvétel feltételeit. Felhívom szíves figyelmét, hogy a benyújtott hang-és videoanyag ellenőrzése csak a támogatás jogszerű és célhoz kötött felhasználásának ellenőrzésére irányul.
Széchenyi 2020