Munkaerőképzés | MKIK

Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a munkaerokepzes.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
rendben
nem fogadom el
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

KKV vagyok

GINOP-6.1.6-17

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis és középvállalatok munkavállalói számára

A PÁLYÁZAT LEZÁRULT

 

A felhívás célja:

A felhívás kiemelt célja annak elősegítése, hogy minél többen férjenek hozzá a munkahelyi tanulási lehetőségekhez. Különös tekintettel azokra a munkavállalókra, akik a munkaerő-piacon maradáshoz szükséges alap- és személyes kompetenciák fejlesztésére szorulnak.

 

Támogatás mértéke:      

3 000 000 – 50 000 000 forint

(Ha a képzésben résztvevők minimális létszáma összesen 3 fő, akkor az igényelt támogatás összege 3 000 000 Ft. Efelett minden egyes képzésbe bevont fővel 700 000 Ft-tal emelkedhet az igényelhető támogatás összege.)

Csekély összegű (de minimis) támogatás: 100%

Képzési támogatás mikro-, kisvállalkozás esetében: 70%

Képzési támogatás középvállalkozás esetén: 60%

Képzési támogatás megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén: 70%

(Támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a, de maximum 25 000 000 Ft.)

 

Rendelkezésre álló forrás:      

13 040 000 000 forint

 

Rendelkezésre álló forrás elosztása, területi korlátozás:

A felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítható tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett régiókban kell lennie.

Kiemelt megyékben (Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg): 8 666 541 246 (66,46%)

Nem kiemelt megyékben: 4 373 458 754 (33,54%)

(Forrás kimerülés esetén a Támogató felülvizsgálja a keretek közötti megoszlást.)

 

A támogatott kérelmek várható száma:

260-4346 db

 

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

2018. március 13. 10:00 órától kezdődően 2018. december 3. 12:00 óráig

 

Támogatást igénylők köre:

 • mikro, kis- és középvállalatok
 • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
 • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az EGT területén székhellyel, és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
 • partner vagy kapcsolt vállalkozások kizárólag együtt, konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Képzések lebonyolítása:

 • saját munkavállalók esetében az Fktv. 2.§ 2. pontja szerinti belső képzésként, vagy
 •  vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként, vagy
 • saját teljesítés keretében az Fktv. szerint engedélyezett, vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként;
  (beleértve a képzéshez kapcsolódó előzetes tudásmérést és a képzést követő elégedettségmérést)

A felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike:

 • OKJ képzés
 • kombinált nyelvi képzés
 • egyéb szakmai képzés
 • egyéb képzés
 • az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések

A felhívás keretében a támogatást igénylőnek lehetősége van külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyeket bevonni a képzésekbe az alábbi célcsoportokból:

 • a bevonást megelőző 12 hónapban volt igazoltan közfoglalkoztatott
 • legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső
 • egyéb munkavállalási korú inaktív személyek

A támogatást igénylő saját munkavállalói közül azok vonhatók be a képzésbe, akik bruttó bére nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legalább hat hónap átlagában a 405 459 Ft-ot.

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Projekt előkészítési tevékenységek:
 • közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is
 • képzési terv kialakítása a munkavállalói igények figyelembe vételével
 1. képzések megvalósításának előkészítése, beleértve az alábbiakat:
 • belső képzések és saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetében képzési program, tananyag kidolgozása
 • szakmai programkövetelmény, ill. nyelvi programkövetelmény kidolgozása és nyilvántartásba vételének megvalósítása új, egyéb szakmai képzések és egyéb nyelvi képzések, valamint kombinált nyelvi képzések esetén
 • saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetén a képzés Fktv. szerinti engedélyeztetése
 1. A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek:
 • projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása
 • a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása
 1. Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása, biztosítása
 2. Munkahelyi mentor alkalmazása

(Amennyiben a támogatást igénylő az álláskeresői, közfoglalkoztatotti vagy inaktív célcsoportból a projekttel összefüggésben támogatással vagy támogatás nélkül a projekt megvalósításának időszakában legalább 1 főt foglalkoztatásba vesz, a foglalkoztatottak sikeres munkahelyi beilleszkedése érdekében munkahelyi mentor kijelölése és biztosítása szükséges. Egy mentor legfeljebb 10 fő foglalkoztatottat mentorálhat egyénileg.

 

Indikátorok:

 • A képzésben résztvevők száma: min. 3 fő
 • Munkahelyi képzésben résztvevők száma: min. 3 fő
 • A képzésben résztvevők közül hátrányos helyzetű saját munkavállalók aránya: középvállalkozások esetén a képzésbe bevont saját munkavállalók min. 5%-a, de legalább 2 fő
 • A képzés során tanúsítványt, vagy bizonyítványt szerző résztvevők száma: a képzésen résztvevők min. 80%-a (Amennyiben a képzésen résztvevők között a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya eléri a 25%-ot, min. 60%.)

(Munkahelyi képzésben résztvevők száma: a projekt keretében minimum 20 órás képzésben résztvevő munkavállalók száma. Egy személy több képzésen is részt vehet, de jelen indikátor számba csak egyszer számolható be.

Képzésben résztvevők száma: a munkahelyi képzésben résztvevő munkavállalók száma, valamint külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyek száma együttesen.)

Amennyiben az indikátor nem éri el a projektre a támogatási  okiratban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

 

Képzési körök:

 • a támogatható képzések minimum 80%-ának külső és/vagy saját teljesítésben Fktv. szerint engedélyezett vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésnek kell lennie
 • a támogatható képzések max. 15%-a lehet egyéb nyelvi képzés vagy kombinált nyelvi képzés
 • a támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet belső képzés

(igénylő saját teljesítésében végzett képzése – ha engedéllyel rendelkező vagy folytatásra jogosult az ágazati jogszabályok alapján –  nem minősül belső képzésnek)

Előnyt élvez az a támogatást igénylő:

 • amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik vagy a projekt fizikai befejezésének végéig vállalja szakképzésben oktatott tanulók gyakorlati képzése vonatkozásában a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) szerinti érvényes tanulószerződéssel és/vagy együttműködési megállapodással, amely alapján gyakorlati képzésben részesít tanulókat és vállalja ennek fenntartását a fenntartási idő végéig
 • igazolt működési tapasztalattal rendelkező képzőintézmények igénybevételének előnyben részesítése
 • a szabad vállalkozási zónában megvalósuló projektek előnyben részesítése

 

A támogatási kérelmek elbírálásakor előnyt élveznek azon támogatási kérelmek, amelyekben a megjelölt képzések:

- az Irinyi Terv keretében kiemelten fejlesztendő területek valamelyikébe besorolható vállalati tevékenységi kör(ök) területén jelentkező feladatok ellátásához és/vagy az építőipari tevékenység technológiai fejlesztése, hatékonyság javítása érdekében valósulnak meg

- a munkavállalók IPAR 4.0 megoldások alkalmazására való felkészítését segítik, illetve továbbképzésüket támogatják ezen a területen és/vagy

- Fktv. 2. § 5. pontja szerinti 2016. december 31-ig képzési nyilvántartásba vétellel engedélyezett hatékonyság a munkavégzésben, vagy együttműködési helyzetekben hatékony kommunikáció, vagy általános termelésszervezési ismeretek, vagy csoportvezetői kompetencia fejlesztés tárgyában egyéb képzéseket valósít meg és/vagy

- munkavállalók általános és szakmai IKT ismereteinek bővítését célozzák

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A projekt megkezdését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

 

Fenntartási kötelezettség:

3 év.

A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja.

Elszámolható költségek:

 1. Projekt előkészítés költségei
 2. Projektmenedzsment költségei
 1. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
 2. Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei szakértői szolgáltatás költségei
 3. Célcsoport támogatásának költségei

 

 

Széchenyi 2020