Munkaerőképzés | MKIK

Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a munkaerokepzes.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
rendben
nem fogadom el
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Vállalati képzőközpont kialakítása

GINOP-6.1.8-17

Vállalati Képző Központok rendszerének kialakítása és működtetése

A PÁLYÁZAT LEZÁRULT

 

GINOP-6.1.8 felhívás módosítására vonatkozó részletek
 

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A Felhívás célja, hogy kísérleti jelleggel kialakításra kerüljenek olyan Vállalati Képző Központok, amelyek versenyképes tudást, képzést nyújtanak a saját munkavállalóik, valamint a beszállítóik és a kapcsolt vállalkozások, továbbá egyéb gazdálkodó szervezetek foglalkoztatásában álló munkavállalók (külső munkavállaló) számára, valamint új kereteket biztosítanak a munkaerő-tartalék mobilizálására.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 9 000 000 000 forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 15-90 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 100.000.000 Ft maximum 600.000.000 Ft az alábbiak szerint:

 

A támogatás maximális mértéke támogatható tevékenységtől függően:

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, maximum 300 000 000 forint.

TÁMOGATHATÓ TERVÉKENYSÉGEK

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

1. Képzések lebonyolítása

-az Fktv. 2.§ 2. pontja szerinti belső képzésként vagy

-vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként vagy

-saját teljesítés keretében az Fktv. szerint engedélyezett, vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként beleértve a képzéshez kapcsolódó előzetes tudásmérést, és a képzést követő elégedettség- és kompetenciamérést és annak előkészítését a Felhívás 3.4.1.1 pontjában foglaltaknak megfelelően.

A felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike a 3.4.1.1 pontban meghatározott elvárások szerint:

 

-OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013.

évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján;

-Fktv. 2. § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés, illetve az Fktv 2. § 5 a) pontjában

meghatározott egyéb nyelvi képzés;

-Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;

-Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;

-az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések);

 

A képzéshez kapcsolódóan a Felhívás 3.4.1.1 pontjában foglaltaknak megfelelően előzetes tudásmérés, valamint képzést követő elégedettségmérés lefolytatása szükséges.

A felhívás keretében a támogatást igénylőnek külső munkavállalókat és/vagy a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyeket kell bevonnia a képzésekbe vont saját munkavállalók legalább 20%-os mértékéig az alábbi célcsoportokból:

-beszállítók munkavállalói;

-kapcsolt vállalkozások munkavállalói;

-egyéb vállalkozások munkavállalói;

-a bevonást megelőző 12 hónapban igazoltan volt közfoglalkoztatott;

-legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső;

-egyéb munkavállalási korú inaktív személyek (beleértve az oktatásban, képzésben, nem részt nem vevő, foglakoztatásban nem álló fiatalokat is).

 

A beszállítói kapcsolat ellenőrzése a szerződés és a beszállító nyilatkozatával történik, mely szerint a szerződésben foglalt beszállítói tevékenység a szerződésben foglaltaknak megfelelően megkezdődött és zajlik. A nyilatkozatnak kötelező formája nincsen, egyetlen formai kritériuma, hogy az adott cég részéről cégszerűen aláírt formában készüljön. Olyan beszállítói szerződés fogadható el, amelynek dátuma korábbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának dátuma.

A projekttel összefüggésben képzésbe vont külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott álláskeresői, közfoglalkoztatotti és egyéb inaktív státuszban lévő célcsoportba tartozó személyek részére bértámogatás és egyéb, foglalkoztatással összefüggő támogatások vehetők igénybe a foglalkoztatottá válásának időpontjától uniós programok keretében a területileg illetékes Kormányhivatallal történő együttműködéssel a GINOP 5.1.1-15; GINOP 5.2.1-14; TOP 5.1.1-15; TOP 5.1.2-15; TOP 6.8.2-15 projektek által támasztott feltételeknek való megfelelés esetén. Ilyen igény esetén a foglalkoztatást megelőzően (javasoltan legalább 30 nappal korábban) szükséges a területileg illetékes Kormányhivatalhoz, Járási Hivatalhoz fordulni.

2. Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges feladatok ellátása beleértve szakmai megvalósító biztosítását, együttműködést a GINOP-6.1.7-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja c. felhívás kedvezményezett konzorciumával.

3. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Projekt előkészítési tevékenységek

 

-Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is

-képzési terv készítése a munkavállalói és munkáltatói igények figyelembe vételével,

 

b) Képzések megvalósításának előkészítése

 

-belső képzések és saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetében képzési program, tananyag kidolgozása a Felhívás 3.4.1.1 b) Képzésekkel kapcsolatos elvárások pontjában foglaltak figyelembe vétele mellett;

-szakmai programkövetelmény, illetve nyelvi programkövetelmény kidolgozása és nyilvántartásba vételének megvalósítása új, egyéb szakmai képzések és egyéb nyelvi képzések, kombinált nyelvi képzések esetén, továbbá

-saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetén a képzés Fktv. szerinti engedélyeztetése.

 

c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

 

-Projektmenedzser, pénzügyi menedzser biztosítása,

-A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.

 

d) A Vállalati Képző Központok létrehozásához, működtetéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések megvalósítása

Képzési tevékenység folytatásához nélkülözhetetlen, építési engedélyhez nem kötött infrastrukturális fejlesztések (eszközbeszerzés, épület-átalakítás, -felújítás) megvalósítása.

e) Munkahelyi mentor alkalmazása

Amennyiben a támogatást igénylő az álláskeresői, közfoglalkoztatotti vagy inaktív célcsoportból a projekttel összefüggésben támogatással vagy támogatás nélkül a projekt megvalósítási időszakában legalább 1 főt foglalkoztatásba vesz, a foglalkoztatottak sikeres munkahelyi beilleszkedése érdekében munkahelyi mentor kijelölése és biztosítása szükséges. Egy mentor legfeljebb 10 fő foglalkoztatottat mentorálhat egyénileg. A 3.1.2.1 b) pontban szereplő szakmai megvalósító elláthatja a mentorálási feladatokat is.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

 

-nagyvállalkozások, azaz nem minősülnek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-,

kis- vagy középvállalkozásnak, és

-amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma elérte a 250 főt a benyújtást megelőző legutolsó

három teljes, lezárt üzleti év mindegyikében és

-amelyek éves nettó árbevétele a benyújtást megelőző legutolsó három teljes, lezárt üzleti év egyikében elérte a 150 000 000 000 Ft-ot. Az ac) pont szerinti elvárás vizsgálatakor a támogatást igénylő éves nettó árbevétele mellett figyelembe vehető az igénylő partner- és/vagy kapcsolt vállalkozásainak éves nettó árbevétele.

Az elvárás teljesítésének vizsgálatakor a figyelembe vehető adatok 100%-ban összesítésre kerülnek.

 

-amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és

-Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

-a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a Kormány előzetesen hozzájárult.

-amelyek rendelkeznek a 6.1.7.-17 Munkahelyi képzések támogatása -kis-, közepes és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja c. kiemelt projekt kedvezményezettje által kiadott tanúsítvánnyal a képzési terv megfelelőségéről.

-a 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozások kizárólag együtt, konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet.

 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. április 3. 10.00 órától október 15. 12.00 óráig van lehetőség.

Ezen időszak alatt benyújtásra került támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra.

 

Széchenyi 2020