Munkaerőképzés | MKIK

Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a munkaerokepzes.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
rendben
nem fogadom el
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Fontos változás: Módosult a „GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” című felhívásÉrtesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” című (GINOP-6.1.5-17 kódszámú) felhívás. 

A módosítás a felhívás alábbi táblázatban részletezett pontjait érinti. A kedvezményezetteket kérjük, hogy a képzési ütemtervek egyszerűsített, Monitoring Támogató Rendszerben történő rögzítéséhez kapcsolódó tudnivalókra kiemelt figyelmet fordítsanak!

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások c)Együttműködési kötelezettség

A képzési ütemterveket a korábbiakban a képzési ütemterv c. excel dokumentum segítségével kellett feltölteni a  https://ginop617monitoring.nive.hu felületen történő regisztrációt követően. A végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően a jövőben közvetlenül az NSZFH honlapján elérhető Monitoring Támogató Rendszerbe  kell rögzíteni a képzési ütemterveket a  https://ginop617monitoring.nive.hu felületen történő regisztrációt  követően; a felhívás 7. sz. melléklete ezért törlésre kerül. 

 

A felhívás 3.4.1.1 c) Együttműködési kötelezettség c. pontjának vonatkozó alpontjai (1., 2. és 5. alpontok) az alábbiakra módosulnak:

 

 

eredeti szöveg

módosult szöveg

 

 1. A támogatást igénylő köteles együttműködni a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal (továbbiakban NSZFH) és a támogatási igényben megadott képzési tervét a Támogatói  Okirat hatályba lépését követő 15 napon belül, illetve annak  Támogatói Okiratban módosított változatát a módosítás hatályba lépését követő legfeljebb 15 napon belül az NSZFH honlapján elérhető Monitoring Támogatási Rendszerbe  fel kell tölteni a  https://ginop617monitoring.nive.hu felületen történő regisztrációt  követően. 
 2. A képzések pontos időbeli ütemezését tartalmazó Képzések ütemterve c. excel táblázatot (jelen felhívás 7. sz. melléklete) az első képzés megkezdését megelőzően legalább 5 nappal fel kell tölteni a https://ginop617monitoring.nive.hu felületen.  5. Amennyiben a képzési tervben és a képzési ütemtervben megadott képzések időpontja, tervezett helyszíne változik, arról az NSZFH-t legkésőbb az eseményt megelőzően 5 munkanappal a https://ginop617monitoring.nive.hu felületen megtett adatmódosítással tájékoztatni szükséges és erre a felületre a módosított képzési tervet, valamint az aktuális Képzések ütemterve c. dokumentumot fel kell tölteni.
 1. A támogatást igénylő köteles együttműködni a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal (továbbiakban NSZFH) és a támogatási igényben megadott képzési tervét a Támogatói  Okirat hatályba lépését követő 15 napon belül, illetve annak  Támogatói Okiratban módosított változatát a módosítás hatályba lépését követő legfeljebb 15 napon belül az NSZFH honlapján elérhető Monitoring Támogató Rendszerbe  fel kell rögzíteni a  https://ginop617monitoring.nive.hu  felületen történő regisztrációt  követően. 
 2. A képzések pontos időbeli ütemezését az első képzés megkezdését megelőzően legalább 5 munkanappal fel kell rögzíteni a https://ginop617monitoring.nive.hu felületre.  5. Amennyiben a képzési tervben és a https://ginop617monitoring.nive.hu felületen rögzített képzések időpontja, tervezett helyszíne változik, arról az NSZFH-t legkésőbb az eseményt megelőzően 5 munkanappal a https://ginop617monitoring.nive.hu felületen megtett adatmódosítás elküldésével, vagy a módosított adatok felületre történő rögzítésével szükséges tájékoztatni.

A fentiekben részletezett módosításhoz kapcsolódóan az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

A képzések részletes ütemezését tartalmazó Képzések ütemterve c. excel dokumentum törlésre került a Felhívások szakmai melléklete közül. Ennek következtében változott a Monitoring Támogató Rendszer https://ginop617monitoring.nive.hu felülete és működése. A képzési tervvel és a képzések pontos időbeli ütemezésével, azok változásával kapcsolatos bejelentési kötelezettségeknek online módon tudnak eleget tenni a kedvezményezettek a felületen az alábbiak szerint:

- https://ginop617monitoring.nive.hu oldalon Regisztráció/bejelentkezés után, Főoldal/Képzések ütemtervének feltöltése menüpontban.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelen Felhívás-módosításról szóló közlemény megjelenésének időpontjában folyamatban lévő képzések esetében a megjelenést megelőzően és annak napján megtartott, valamint a megjelenést követően megtartandó képzési alkalmait is rögzíteni kell a felületen. Emellett a közlemény megjelenését követően kezdődő képzések adatait is rögzíteni kell a felületen.

Kérjük, fokozottan ügyeljenek arra, hogy a képzési tervvel és a képzések pontos időbeli ütemezésével, azok változásával kapcsolatos bejelentési kötelezettségnek eleget tegyenek és erre felnőttképzési szolgáltatójuk figyelmét is hívják fel. 

 

A képzési adatok felvitelekor a képzés formáját is szükséges rögzíteni (egyéni képzés csoportos képzés, távoktatás). Távoktatási forma esetében a következő opciók választhatóak:

 • önálló tanulás,
 • személyes megjelenés (kontaktóra), -    digitális megjelenés,
 • egyéb (szabadon tölthető).

 

Amennyiben a hatályos Támogató Okirattal rendelkező Kedvezményezett a képzést távoktatás formájában digitális platformon keresztül valósítja meg, abban az esetben biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy a Támogató be tudjon csatlakozni a képzésbe.

A Támogató a helyszíni ellenőrzéseket az NSZFH honlapján elérhető Monitoring Támogató Rendszerbe rögzített adatok ismeretében végzi. Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az ellenőrzés időpontjában és helyszínén nem folyik képzési tevékenység, és a képzések időpontjának, tervezett helyszínének változásáról Kedvezményezett nem tájékoztatta a Támogatót az NSZFH-nak történő adatszolgáltatással a képzés megkezdését megelőző minimum 5 munkanappal, a Támogató szabálytalansági eljárást indít, amely szankciót von maga után.

A kifizetési igénylések ellenőrzése során a Támogató ellenőrzi, hogy a képzéssel kapcsolatos adatok rögzítésre kerültek-e a Monitoring Támogató Rendszerbe. Amennyiben a Kedvezményezett nem, vagy nem határidőben (a képzés megkezdését megelőző minimum 5 munkanappal) tett eleget a bejelentési kötelezettségének, úgy a Támogató szabálytalansági eljárást indít, amely szankciót von maga után. 

A Monitoring Támogató Rendszerbe történő adatok feltöltésének módja egyéb tekintetben nem változik. 

Tájékoztatjuk, hogy a Monitoring Támogató Rendszer működésével és használatával kapcsolatosan az NSZFH Ügyfélszolgálatát keresse az alábbi elérhetőségek egyikén: ginop617@nive.hu; https://ginop617monitoring.nive.hu/kapcsolat menüponton; illetve a +36/30/455-7161 telefonszámon.

3.5.2.

A 98/2020. (IV.10.) Kormányrendelet értelmében a végrehajtási határidők meghosszabbításra kerültek azon szerződések esetében, ahol a projekt fizikai befejezésének határideje 2020.03.11-e utáni és a kedvezményezett nyilatkozata értelmében az eredeti határidők meghosszabbíthatóak; ezen kedvezményezettek esetében a projekt megvalósítására rendelkezésre álló időtartam 27 hónap, a (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb 2021. szeptember 30. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy azon szerződések esetében, amelyeknél a projekt fizikai befejezésének határideje 2020.03.11-e előtti a projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre; a záró kifizetési igénylés benyújtási határideje továbbra is 2021. június 30. 

3.7.1. Indikátorok

 

 

A 3.7.1. Indikátorok c. pont kiegészült az alábbi mondattal: 

 

 

A fenti, program specifikus indikátorok definíciói a www.palyazat.gov.hu/doc/4380/  oldalon található „GINOP ESZA indikátorok definíciói” című dokumentumban érhetőek el, melyben szereplő indikátorok megfelelnek az 1304/2013/EU Rendeletben és a Monitoring és értékelés az európai kohéziós politikában Európai Szociális Alap Útmutatóban foglaltaknak.

3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA

forrásból megvalósuló

felhívások esetén

 

A 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén c. pont kiegészült az alábbival:

Az Általános Szerződési Feltételek 8.3 pontja alapján elvárás, hogy a Kedvezményezett a projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok összegyűjtését, és az egyéni kérdőíveken szereplő adatokat lehetőség szerint keletkezésüket követően, de legkésőbb a következő év február végéig az információs rendszerbe feltöltve a Támogató rendelkezésére bocsássa. A dokumentum elérhető az alábbi linken: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#  

5.4. Előleg igénylése

Az igénybe vett támogatási előleg elszámolásához kapcsolódóan az időközi kifizetés benyújtási határideje 12 hónapról 15 hónapra módosult a 98/2020 (IV.10.) Kormányrendelet értelmében.

Az 5.4. pont továbbá kiegészült az alábbiakkal:

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb 25%-a, de legfeljebb 25 millió Ft.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg általános mértéke 25%-ról 50%-ra emelkedik a veszélyhelyzet kezelése érdekében elrendelt kormányzati intézkedésekben megjelölt ágazatok esetén.  

A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg az új koronavírus járványra meghirdetett kormányzati intézkedéssekkel összhangban.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 15  hónapon belül.

5.6. Az elszámolhatóság

további feltételei  

A felhívás 5.6. pontja kiegészült az alábbiakkal: 

„Felhívjuk figyelmét, hogy az elszámolhatósághoz szükséges, a veszélyhelyzetben be nem kért alátámasztó dokumentumoknak a helyszínen rendelkezésre kell állnia későbbi ellenőrzésekhez, illetve a veszélyhelyzet elmúltával a dokumentumokat az IH döntése alapján be kell nyújtani az IH részére. Szabálytalansági gyanú, vagy kockázatok mérlegelése során az IH bekérheti a szükséges alátámasztó dokumentumokat a veszélyhelyzet hatálya alatt is.”

5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

A felhívás 5.7. pontja kiegészült az alábbiakkal:

„A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.”

 

 

8. A felhívás szakmai mellékletei

A felhívás szakmai mellékletei közül törlésre került a 7. sz. melléklet, a képzések részletes ütemezését tartalmazó Képzések ütemterve c. excel dokumentum.

További részletek

 

Széchenyi 2020